Carin Roos Pinfo
 

 

Carin Roos Pinfo För svenska klicka här

Under construction    For English click here

DESTINATION
Carin Roos

Professor i specialpedagogik
Institutionen för pedagogiska studier
Karlstad universitet,
SE-651 88 Karlstad

E-post: Carin.Roos@kau.se
Mobil: 0708-33 64 54
Telefon: 054-700 2248

Länk till Karlstads universitet

DESTINATION 
Carin Roos

Professor
Department of Educational Studies
Karlstad University
651 88 Karlstad

E-mail: Carin.Roos@kau.se
Mobile: +46 708-33 64 54
Phone:+46-54-700 2248)

Link to Karlstads University